In verband met de verplichte nieuwe ANBI-regels vanaf 1 januari 2021 hierbij de volgende informatie:

Stichting Samenwerkende Dierenclubs, Administratie: Choorstraat 89, 2681 AR  MONSTER. Wij vangen geen dieren op van particulieren en zijn alleen OPEN OP AFSPRAAK. Telefoon 0174 en dan 50 36 05.

Fiscaal nummer: 8507.18.594

Bestuur: M. Dekker (Voorzitter), L. Schröder  (Secretaris), A.J. Spaans  (Penningmeester)

Het beloningsbeleid: niemand krijgt een vergoeding, het Bestuur niet en de vrijwilligers evenmin. Wel betalen wij de eventueel gemaakte kosten zoals benzine, voer voor gevonden dieren en telefoonkosten, die men maakt voor onze stichting. Alle vrijwilligers doen dit werk naast hun (fulltime) baan. Als er geld tekort is in de stichting, dan leggen we zelf het verschil bij, indien nodig.

Het beleidsplan, de doelstelling en de uitgeoefende activiteiten: Tweemaal per jaar houden wij de zogenaamde “50% akties” en wel in de maanden mei en december van elk jaar.  Veertien dagen lang mogen donateurs dan (rechtstreeks) een donatie storten naar de stichtingen, die op onze site genoemd staan en een anonieme donateur legt daar dan 50% of 33% of 100% bij. Dus de donaties gaan rechtstreeks naar de bankrekeningen van de deelnemende, kleinschalige stichtingen en na de betreffende twee weken wordt ons het eindresultaat doorgegeven.

Ook betalen wij bijvoorbeeld dierenartsnota’s van andere stichtingen indien de nood hoog is.

Door samen te werken met andere kleinschalige stichtingen op meerdere gebieden (ook op het gebied van fondsenwerving) hopen we nog meer dieren te kunnen helpen.

 

Financiële verantwoording Stichting Samenwerkende Dierenclubs:

Januari tot en met 31 december 2023:

Donaties: 5.286 euro

Bankkosten: 135 euro

Dierenvoer en schoonmaakmiddelen: 1.226 euro

Dierenartsrekeningen voer: 2.755 euro

Eigen vermogen: 0 euro

Kas: 1.170 euro

Januari tot en met 31 december 2022:

Donaties: 5.200 euro:

Dierenarts: 3.699 euro

Voer:  1.401 euro

Bankkosten: 80 euro

Eigen vermogen: 0 euro

Kas: 20 euro